Zaproszenie na debatę – „Szanse rozwoju powiatu szczycieńskiego dzięki rozwojowi lokalnego biznesu” – 14.12.2022 r.

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić na debatę publiczną pn. „Szanse rozwoju powiatu szczycieńskiego dzięki rozwojowi lokalnego biznesu”, która odbędzie się dnia 14 grudnia 2022 r. w godz. 17:00 – 19:00.

Tematyka, którą chcielibyśmy poruszyć podczas spotkania dotyczy rozwoju powiatu szczycieńskiego dzięki rozwojowi lokalnego biznesu.  Do udziału w debacie zaprosiliśmy ekspertów i przedstawicieli reprezentujących m. in. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),  Warmińską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie oraz Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ARP). Pragniemy, aby w wydarzeniu wzięli także aktywny udział przedstawiciele lokalnych środowisk, organizacji, instytucji oraz władz samorządowych. Liczymy na Państwa obecność.

Zapraszamy do udziału w debacie. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo, zatem jest możliwość udziału oraz zadawania pytań online.

Patronat Honorowy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Program debaty:

17:00 – Rozpoczęcie debaty.

17:10 – Fundusze Europejskie – badaj, rozwijaj, inwestuj, eksportuj. (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP)

17:30 – Polska strefa inwestycji. (Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna)

17:45 – Szanse i zagrożenia lokalnego biznesu w najbliższej perspektywie. (Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie)

18:00 – Platforma Przemysłu Przyszłości (Warmińsko-Mazurska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości)

18:15 – Najbliższa perspektywa i możliwości współpracy. Obecne oraz planowane źródła finansowania. (Agencja Rozwoju Przemysłu ARP)

18:30 – Panel dyskusyjny.

19:00 – Zakończenie debaty.

Skip to content