SZKOLENIA

LISTOPAD 2023 (i GRUDZIEŃ 2023)

05.11.2023 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Siła kobiecości. Szkolenie Empowermentu. / prowadząca: Barbara Wyłudek /

08.11.2023 (Śr.) / g. 09:00 – 15:00 / 6 h (Jerutki)
– Animacja społeczna: praktyczne ćwiczenia i projekty grupowe cz. 2 / prowadząca: Ewa Helman Szczerbic /

18.11.2023 (So.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Od pomysłu do projektu. Jak skutecznie opisać to, co się chce zrobić z wykorzystaniem nowych technologii. – warsztaty praktyczne. / prowadzący: Adam Cudak /

22.11.2023 (Śr.) / g. 09:00 – 15:00 / 6 h (Jerutki)
– Animacja społeczna: praktyczne ćwiczenia i projekty grupowe cz. 3 / prowadząca: Ewa Helman Szczerbic /

25.11.2023 (So.) / g. 09:00 – 15:00 / 6 h (Jerutki)
– Budowanie działań na wartościach II. / prowadzący: Krzysztof Margol /

26.11.2023 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Efektywne pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych: Analiza bieżących konkursów i warsztaty praktyczne. / prowadzący: Adam Cudak /

02.12.2023 (So.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Budowanie działań na wartościach III. / prowadzący: Krzysztof Margol /

PAŹDZIERNIK 2023

04.10.2023 (Śr.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Animacja społeczna w organizacjach pozarządowych cz. 3 / prowadząca: Ewa Helman Szczerbic /

08.10.2023 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Przegląd i analiza źródeł finansowania dla NGO / prowadzący: Adam Cudak /

18.10.2023 (Śr.) / g. 09:00 – 15:00 / 6 h (Jerutki)
– Animacja społeczna: praktyczne ćwiczenia i projekty grupowe cz. 1 / prowadząca: Ewa Helman Szczerbic /

21.10.2023 (So.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Promocja działań i usług Podmiotów Ekonomii Społecznej / prowadząca: Joanna Gawryszewska /

22.10.2023 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Rodzaje organizacji pozarządowych. Czym się od siebie różnią fundacje, stowarzyszenia, kgw, spółdzielnie, kluby sportowe itd.? / prowadzący: Katarzyna Krassowska /

WRZESIEŃ 2023

Prosimy sprawdzać harmonogram na bieżąco, gdyż może ulec zmianie!!!

09.09.2023 (So.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Ekonomizacja, dobre praktyki na podstawie działalności Kreolii i Spółdzielni Socjalnej Bulwar. / prowadząca: Joanna Gawryszewska /

10.09.2023 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Zasady organizacji imprez od “podwórka do stadionu” – najważniejsze wymagania dla organizatorów. / prowadząca: Joanna Gawryszewska /

19.09.2023 (Wt.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Animacja społeczna w organizacjach pozarządowych cz. 1 / prowadząca: Ewa Helman Szczerbic /

22.09.2023 (Pt.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Animacja społeczna w organizacjach pozarządowych cz. 2 / prowadząca: Ewa Helman Szczerbic /

24.09.2023 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Budowanie działań na wartościach. / prowadzący: Krzysztof Margol /

MAJ/CZERWIEC/LIPIEC 2023

24.05.2023 (Śr.) / g. 15:00 – 21:00 / 6 h (Jerutki)
– Zmiany w organizacji / zmiany w KRS / Status przedsiębiorstwa społecznego w myśl ustawy o ekonomii społecznej  ( podczas spotkania Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych)

25.05.2023 (Czw.) / g. 15:00 – 21:00 / 6 h (Jerutki)
– Pozyskiwanie środków finansowych na mini projekty, małe inicjatywy oddolne. Jak pisać projekt, logika projektu, drzewo problemów.

01.06.2023 (Czw.) / g. 15:00 – 21:00 /  6 h (Jerutki)
–  Jak założyć i prowadzić stronę organizacji /społeczności na Facebooku cz. 1

11.06.2023 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Organizacja wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej. Przegląd źródeł finansowania.

14.06.2023 (Śr.) / g. 15:00 – 21:00 / 6 h (Jerutki)
– Wolontariat i komunikacja społeczna.

15.06.2023 (Czw.) / g. 15:00 – 21:00 / 6 h (Jerutki)
– Zmiany w organizacji i zmiany w KRS

22.06.2023 (Czw.) / g. 15:00 – 21:00 / 6 h (Jerutki)
– Autoprezentacja i wystąpienia publiczne cz. 1

24.06.2023 (SO.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Status przedsiębiorstwa społecznego w myśl ustawy o ekonomii społecznej.

25.06.2023 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 / 8 h (Jerutki)
– Metodologia pisania wniosków grantowych dla KGW  + warsztat pisania wniosku do programu ,,Natura od kuchni”

26.06.2023 (Pn.) / g. 15:00 – 21:00 / 6 h (Jerutki)
– Autoprezentacja i wystąpienia publiczne cz. 2

29.06.2023 (Czw.) / g. 15:00 – 21:00 / 6 h (Jerutki)
–  Jak założyć i prowadzić stronę organizacji /społeczności na Facebooku cz. 2

01.07.2023 (So.) / g. 09:00 – 17:00 /  8 h (Jerutki)
– Organizacja pozarządowa, a dostępność  działań dla osób ze szczególnymi potrzebami.  (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów).

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2022

05.11.2022 (So.) / g. 09:00 – 17:00 /  8 h (Jerutki)
– pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,- jak finansować ngo (dotacje, granty, darowizny, sponsoring, fundraising, źródła finansowań krajowe i unijne) 

06.11.2022 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 /  8 h (Jerutki)
– wsparcie dla lokalnych liderów – od motywacji do działania – jak zrobić, żeby chciało się chcieć w kontekście działalności społecznej,- warsztaty animacji dla dzieci (zabawy integracyjne i ruchowe…)

12.11.2022 (So.) / g. 09:00 – 17:00 /  8 h (Jerutki)
– diagnoza środowiska lokalnego – wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu

13.11.2022 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 /  8 h (Jerutki)
– powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów- omówienie form organizacji pozarządowych (czym się różnią od siebie: fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia, kgw, osp, itp.),
– prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),

17.11.2022 (Czw.) / g. 15:00 – 20:00 /  5 h (Jerutki)
– zarządzanie organizacją,

20.11.2022 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 /  8 h (Jerutki)
– zarządzanie pracownikami, obowiązki pracodawcy względem pracowników

25.11.2022 (Pt.) / g. 16:00 – 20:00 /  4 h (Jerutki)
– lokalne strategie, ciało doradczo – konsultacyjne i rady działalności

27.11.2022 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 /  8 h (Jerutki)
– pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON, – pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,

03.12.2022 (So.) / g. 09:00 – 17:00 /  8 h (Jerutki)
– spotkania animacyjne – spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, sektorów lub regionów,

04.12.2022 (Nd.) / g. 09:00 – 17:00 /  8 h (Jerutki)
– prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS, – prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,

10.12.2022 (So.) / g. 09:00 – 18:00 /  9 h (Jerutki)
– Metodologia pisania wniosków, małe granty, wspólne pisanie wniosku w aktualnym konkursie grantowym

11.12.2022 (Nd.) / g. 09:00 – 18:00 /  9 h (Jerutki)
– zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów), – rejestrowanie działalności PES,

17.12.2022 (So.) / g. 09:00 – 18:00 /  9 h (Jerutki)
– promocja podmiotów i usług oferowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej – kiermasz świąteczny 

Skip to content