Polityka prywatności

I Polityka prywatności

Korzystacie Państwo ze strony ropps.wmcn.pl, która jest własnością Stowarzyszenia “Nasza Szczycieńska Ziemia”, z siedzibą przy ul. Jerzego Lanca 3/16 (12-100 Szczytno), zwanego dalej Stowarzyszeniem.
Polityka prywatności określa podejście Stowarzyszenia do informacji osobistych i danych osobowych Użytkowników, które zostały podane podczas korzystania z naszego serwisu www. Poniżej przedstawiono dodatkowe procedury ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług naszej strony www z podaniem jakichkolwiek danych.
Stowarzyszenie informuje, że respektując prawo do prywatności, gromadzi tylko te dane osobowe, które są niezbędne przy kontaktach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia . Ponadto dane osobowe, otrzymywane od Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie przez Stowarzyszenie w celach służbowych (np. wysłania odpowiedzi na pytania Użytkownika), dane są gromadzone tylko przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim nastąpiło przekazanie danych i obowiązków ustawowych wynikających z przepisów szczegółowych, jakie musi spełniać Stowarzyszenie (okresy przechowywania danych na potrzeby, np. ZUS, US) lub do czasu wycofania zgody Użytkownika. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.

Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych

Stowarzyszenie nie powołało inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: nsz.mazury@gmail.com
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych powierzonych Stowarzyszeniu prosimy o kontaktowanie się z administratorem danych pod wskazanym adresem.
Kontakt z administratorem pozwoli na zapoznanie się z takimi prawami, jak prawem dostępu do treści swoich danych, prawem do poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych, prawem do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawach do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawem do przenoszenia danych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych. Wszystkie podane nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) i innymi aktami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zalecenia przy przesyłaniu danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Użytkownika oraz, aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże należy pamiętać,
iż przesyłanie danych drogą mailową w sposób niezaszyfrowany ze strony Użytkownika – naraża dane na niebezpieczeństwo „przechwycenia” przez osoby niepowołane. Zalecamy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń poczty e-mail lub standardów, jakie są przyjęte przez Stowarzyszenie w zakresie przesyłania informacji zawierających dane osobowe przez dedykowane aplikacje szyfrujące.

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Nasz portal (strona www) jest tak zaprojektowany, że dzieci mogą z niego samodzielnie korzystać (przeglądać). Stowarzyszenie zastrzega jednak, że informacje zamieszczone na stronie, dotyczące spotkań i wydarzeń płatnych, jest przewidziana tylko dla osób pełnoletnich, co nie wyklucza, że uczestnikami tych zajęć lub warsztatów oraz imprez biletowanych mogą być dzieci.

Modyfikacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

Stowarzyszenie stara się regularnie aktualizować informacje zawarte na swojej stronie www i w zawartości Polityki Prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie www były aktualne z obecnym stanem prawnym i naszymi regulacjami bezpieczeństwa wewnętrznego.

Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami (klęski żywiołowe, awarie z winy dostawców usług telekomunikacyjnych).
 

II Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych serwisu, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Zazwyczaj cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz unikalny numer.

Podmiotem, który zamieszcza w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator serwisu, a także podmioty trzecie, w tym Google, Facebook i inne.

W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • sporządzania statystyk, które udzielają informacji nt. tego, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Rodzaje plików cookies, których używamy

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej;
  •  „stałe” (persistent cookies), przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.

W tym pliki cookies:

  • „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji nt. sposobu korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. pliki wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.

Zarządzanie plikami cookies, zgoda na ich używanie

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, tj. przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać w każdej chwili przez niego zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Więcej szczegółowych informacji nt. możliwości i sposobów obsługi plików cookies można znaleźć w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

Operator serwisu informuje, że ograniczenia dotyczące stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność stron internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane także przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów.

Więcej informacji nt. plików cookies można znaleźć w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej.

Skip to content