NOTA PRAWNA

Zawartość strony internetowej ropps.wmcn.pl (teksty, ilustracje, fotografie, filmy, pliki do pobrania oraz layout strony) jest własnością Stowarzyszenia “Nasza Szczycieńska Ziemia” chronioną przepisami prawa, zwłaszcza ustawą z 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Kopiowanie ww. materiałów i elementów strony jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego, w ilości uzasadnionej takim użytkiem, lub informacyjnego, np. rozpowszechniania w mediach, z wyłączeniem celów komercyjnych (§ 23 ww. ustawy).

Stowarzyszenie “Nasza Szczycieńska Ziemia” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej oraz następstwa publikacji błędnych lub nieaktualnych informacji i materiałów.

Skip to content