Zapraszamy na pierwsze szkolenia

5 listopada 2022 godz. 9.00-17.00     
Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności.
– m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparcie w przygotowaniu wniosków,
– jak finansować ngo (dotacje, granty, darowizny, sponsoring, fundraising), źródła finansowań krajowe i unijne 

6 listopada 2022 godz. 9.00-17.00 
Wsparcie dla lokalnych liderów
– od motywacji do działania – jak zrobić, żeby chciało się chcieć w kontekście działalności społecznej,
– warsztaty animacji dla dzieci (zabawy integracyjne i ruchowe…)

Skip to content