Zapraszamy na spotkanie dot. bezpłatnych szkoleń dla NGO!!!

Zapraszamy przedstawicieli NGO oraz wszystkie zainteresowane osoby z terenu Powiatu Szczycieńskiego do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się w Centrum Kreatywności Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności w Jerutkach (Jerutki 81) 1 października 2022 o godz. 14:00

W programie:

  • rozpoczęcie prac nad mapą aktywności organizacji pozarządowych powiatu szczycieńskiego przy partnerstwie nieformalnym rady organizacji pozarządowych powiatu szczycieńskiego;
  • przygotowanie do diagnozy środowiska lokalnego – wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu,
  • zapoznanie z narzędziami do pracy dla lokalnych liderów działających lub zamierzających działać na rzecz lokalnej społeczności (Animacje, Doradztwo i Szkolenia), mającymi na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, osób, grup oraz instytucji w przestrzeni publicznej zmierzającymi do ożywienia społeczności, podejmowania różnych inicjatyw w celu rozwoju ekonomii społecznej, rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Spotkanie poprowadzą zaproszeni eksperci i animatorzy, m.in. z OWES w Nidzicy i Wojewódzkiego Centrum Wsparcia organizacji Pozarządowych z Olsztyna.

„Mapa aktywności” ma na celu pomagać w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czyli społeczeństwa zaangażowanego w życie publiczne, ma być także bodźcem dla samych organizacji do zacieśnienia współpracy między sobą i z pozostałymi partnerami społecznymi: samorządem, przedsiębiorcami, wolontariuszami. „Mapa Aktywności NGO” ma być też źródłem wiedzy dla mieszkańców o funkcjonujących organizacjach pozarządowych na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

Skip to content