Projekt AKTYWNE SZCZYTNO – AKTYWNI OBYWATELE

Stowarzyszenie „Nasza Szczycieńska Ziemia” otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. AKTYWNE SZCZYTNO – AKTYWNI OBYWATELE. Kwota dofinansowania: 239 999 zł, wartość projektu: 252 599 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie obecności i zaangażowania organizacji pozarządowych w życiu publicznym mieszkańców powiatu szczycieńskiego. Planuje się uruchomienie procesu debat i konsultacji w najważniejszych sprawach mieszkańców oraz aktywizację samych obywateli poprzez wzmocnienie wizerunku Rady Organizacji Pozarządowej i organizacji z Powiatu Szczycieńskiego.

Nasze cele chcemy osiągnąć m. in. poprzez:

1. Zbadanie potrzeb mieszkańców i organizacji obywatelskich z terenu powiatu szczycieńskiego.

2. Zbudowanie przestrzeni do wspólnego dialogu oraz uruchomienie konsultacji między władzą lokalną a obywatelami.

3. Zwiększenie zaangażowania i poprawa wizerunku organizacji obywatelskich oraz Rady Organizacji Pozarządowej Powiatu Szczycieńskiego.

„Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #NOWEFIO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego

#nszmazury#szczytno

Skip to content