Zakończyliśmy Projekt “Aktywne Szczytno – Aktywni Obywatele”!

Szczytno przekształca się w społeczność pełną aktywnych obywateli, a nasza dwuletnia inicjatywa przyczyniła się do tego, umożliwiając mieszkańcom wpływ na kluczowe aspekty lokalne. Zwieńczeniem projektu była Gala Podsumowująca, która odbyła się 22 grudnia.

Projekt skupiał się na kilku modułach mających na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców w lokalne sprawy. W ramach projektu uruchomiliśmy mobilne stoisko do badań terenowych, telefoniczny punkt konsultacyjny oraz interaktywną mapę potrzeb (dostępną nadal pod adresem mapa.wmcn.pl), które razem zgromadziły 321 zgłoszeń. Wyniki naszych badań opublikowaliśmy w Raporcie z diagnozy potrzeb mieszkańców.

Dodatkowo, stworzyliśmy stronę ropps.wmcn.pl dla organizacji pozarządowych jako platformę informacyjną i współpracy. W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziliśmy 308 godzin szkoleń dla około 71 osób z 25 organizacji i grup nieformalnych, którym wręczyliśmy dyplomy uczestnictwa podczas gali. Projekt obejmował również 2 wyjazdy studyjne i 5 debat publicznych na tematy ważne dla społeczności lokalnej, takie jak bezpieczeństwo seniorów, rozwój przedsiębiorczości, edukacja, ochrona środowiska i transport publiczny.

Chcielibyśmy złożyć szczególne podziękowania dla osób i organizacji, które nas wspierały w trakcie realizacji projektu oraz dla dla naszych zaprzyjaźnionych zespołów: MAZURY i NADZIEJA, które umiliły czas uczestnikom gali podsumowującej swoją muzyką.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Skip to content